Suso de
Toro

Polaroid
 Narrativa
 1986
 Edicións Xerais. Premio da Crítica Galega (Creación) en 1987