Suso de
Toro

Outra idea de España
 Xornalismo
 abril de 2005
 Edicións Xerais