Suso de
Toro

Ambulancia
 Narrativa (Novela)
 1990
 Edicións Xerais