Siro
López

Como debuxar caricaturas
 Divulgación
 1991
 Xunta de Galicia