Siro
López

Hai que confiar na esperanza
 Teatro
 2004
 Edicións Xerais. Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais 2003
 Xerais. Os libros do CDG
 Vigo

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Teatro realista
 media
 Int. Despacho. Redacción dun xornal.
 2 feminina/s e 10 masculina/s
 Un emigrante galego en Buenos Aires faise coa dirección dun xornal satírico.

 Agosto 2005
 Ferrolterra Teatro
 Fusa Guillén