Rosalía
Fernández Rial

Desnortada
 Poesía
 outubro de 2021
 Edicións Espiral Maior. Libro-CD