Rosalía
Fernández Rial

Un mar de sensacións. Rutas e poemas para descubrir A Costa da Morte
 Divulgación
 2012
 Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte
 Fernández Carrera, Xan