Rosa
Aneiros

Ao pé do abismo
 Xornalismo
 novembro de 2007
 Edicións Xerais. Recompilación de artigos.