Rosa
Aneiros

Relatos gañadores do Pedrón de Ouro 1998-1999-2000
 Narrativa (Relato)
 2001