Rosa
Aneiros

Veu visitarme o mar
 Narrativa (Novela)
 decembro de 2004
 Edicións Xerais. Premio Losada Diéguez de Creación Literaria en 2005