Rosa
Aneiros

Resistencia
 Narrativa (Novela)
 decembro de 2002
 Edicións Xerais. Premio Arcebispo Juan de San Clemente, 2003