Rosa
Aneiros

Eu de maior quero ser
 Narrativa (Novela)
 novembro de 1999
 Sotelo Blanco Edicións