Román
Raña

De catro a catro e outros textos, de Manuel Antonio
 Edición crítica (Poesía)
 maio de 1989
 Edicións Xerais