Román
Raña

Manual e escolma do Rexurdimento
 Divulgación
 1995
 Sotelo Blanco Edicións