Román
Raña

A noite nas palabras. Unha aproximación á poesía galega de posguerra
 Ensaio
 1996
 Sotelo Blanco Edicións