Román
Raña

A vixilia no Gólgota infinito (As liñas temáticas de Lanza de soledá)
 Ensaio
 1994
 Fundación Caixa Galicia. Premio Ánxel Fole de ensaio en 1994