Román
Raña

Eloxio da desorde
 Poesía
 2002
 Deputación da Coruña. Premio Miguel González Garcés en 2002