Román
Raña

Extramuros da noite
 Poesía
 1985
 Sociedade de Cultura Valle-Inclán