Román
Raña

Nas areias doutro mar
 Poesía
 1985
 Concello de Ourense. IV Premio de poesía Cidade de Ourense, 1984