Román
Raña

Retrato de sombra en outono
 Poesía
 1981
 Edicións do Cerne. Premio Celso Emilio Ferreiro en 1980