Román
Raña

O incendio das palabras
 Poesía
 2009
 Edicións Espiral Maior. XXV Premio Cidade de Ourense