Raúl
Dans

Mantis (A misión)
 Teatro
 2002
 Cadernos de teatro (Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais)