Raúl
Dans

Matalobos
 Teatro
 2010
 Premio Rafael Dieste de Teatro 1993
 Deputación da Coruña
 A Coruña

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 media
 Ext. Prado. Int. Taberna de aldea. Int. Cociña. Casa de aldea
 3 feminina/s e 14 masculina/s
 A chegada á ladea dun herdeiro terá fatais consecuencias para a familia Matalobos, ao cargo das terras durante varias xeracións