Ramón
Nicolás

Dicionario da nova literatura galega (86 voces responden un inquérito, 1969), de Xesús Alonso Montero
 Edición crítica (Ensaio)
 novembro de 2021
 Edicións Xerais