Ramón
Nicolás

Lobísimo do saco. Tres titiritadas, de Bernardino Graña
 Edición crítica (Teatro)
 setembro de 2019
 Editorial Galaxia