Ramón
Neto

Zonas de tránsito
 Poesía (Poemario)
 2015
 XXVII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón. Edicións Sotelo Blanco