Rafael
Lema Mouzo

Flores negras
 Narrativa
 1998
 Sotelo Blanco Edicións