Rafael
Lema Mouzo

Atlántida
 Poesía
 1999
 Edicións Espiral Maior. II Premio de poesía Concello de Carral