(1899 - 1981)

Rafael
Dieste

Antre a terra e o ceo. Prosas de mocedade 1925-1927
 Ensaio
 1981
 O Castro