Rafael
Catoira

O peso da memoria
 Narrativa (Novela)
 setembro de 2022
 Editorial Toxosoutos