Rafa
Vilar

Días de Sherazade
 Poesía
 2000
 Edicións Espiral Maior