Rafa
Vilar

A sotavento dunha singradura
 Poesía
 1995
 Edicións Espiral Maior