(1918 - 2006)

Pura
Vázquez

Orballa en tempo lento
 Poesía
 1995
 Edicións Espiral Maior