Pura
Salceda

A ollada de Astarté
 Poesía (Poemario)
 xaneiro de 2007
 Edicións Espiral Maior