Paulino
Vázquez

Arcaico o tempo que respira
 Poesía
 xaneiro de 2009
 Editorial Galaxia