Paulino
Vázquez

(V. W., 1941)
 Poesía
 2002
 Edición dixital