Paulino
Vázquez

Aquí podían ser os pés de arxila
 Poesía
 1992
 Sotelo Blanco Edicións