Paulino
Vázquez

Seixo de desfacer entre os dedos
 Poesía
 1985
 Sotelo Blanco Edicións