(1962 - 2017)

Paco
Souto

Lugar de incendios
 Poesía
 decembro de 2019
 Editorial Caldeirón. Libro-CD con música de Serxio Moreira