(1962 - 2017)

Paco
Souto

As árvores do incesto
 Poesía (Poemario)
 1995
 Edicións Espiral Maior