(1962 - 2017)

Paco
Souto

Amar non ten laranxas
 Teatro
 1994
 Cadernos da E.D.G.