(1962 - 2017)

Paco
Souto

As horas de María
 Poesía (Poemario)
 2007
 Premio Johan Carballeira 2006. Edicións Espiral Maior