Óscar
Senra Gómez

O novelo
 Narrativa (Novela)
 setembro de 2021
 Edicións Positivas e Concello de Santiago. Accésit do Premio SELIC 2020