Olga
Patiño

Natureza Haiku
 Poesía
 2010
 Edición Espiral Maior