Nacho
Taibo

Homes de Ningures
 Narrativa
 1978
 Edicións do Rueiro