Nacho
Taibo

Homes de ningures
 Narrativa
 1978
 Edicións do Rueiro