Nacho
Taibo

Doncos, o pacífico
 Narrativa (Novela)
 1987
 Edicións Sotelo Blanco