Nacho
Taibo

A Semancia
 Narrativa
 1981
 Edicións Xerais