Nacho
Taibo

Por tras dos meus ollos
 Narrativa
 1999
 Edicións Sotelo Blanco