Moncho
Iglesias

Inside Out
 Poesía
 abril de 2009
 Fotografías de Andrea Merli e escritos de vinte persoas ao redor do muro de separación en Palestina: o que hai dentro e o que hai fóra