Moncho
Iglesias

Homenaxe a Álvaro Cunqueiro no seu XXV cabodano
 Libro homenaxe
 2006
 Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo